နိုင်ငံကြီးသားချေးငွေ (Good Citizen Loan)

ချေးငွေအချက်အလက်
money
ချေးငွေပမာဏကျပ်

၁သိန်း မှ ကျပ်သိန်း-၅၀၀အထိ

money-exchange
အတိုးနှုန်း

၃%

cost
ချေးငွေသက်တမ်း

၃၊ ၆၊ ၉၊ ၁၂လ

Requirements
ချေးငွေအချက်အလက်
money
ချေးငွေပမာဏကျပ်

၄ သိန်း မှ ကျပ်သိန်း-၂၀၀အထိ

money-exchange
အတိုးနှုန်း

တစ်လလျှင် ၄.၅%

cost
ချေးငွေသက်တမ်း

၃၊ ၆၊ ၉၊ ၁၂လ

Requirements
လျှောက်ထားသူနှင့်ပတ်သတ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
လျှောက်ထားသူနှင့်ပတ်သတ်သောစာရွက်စာတမ်းများ