တစ်ဦးချင်းဝန်ထမ်းချေးငွေ (Individual Staff Loan)

ချေးငွေအချက်အလက်
money
ချေးငွေပမာဏကျပ်

၁သိန်း မှ ကျပ်သိန်း-၅၀၀အထိ

money-exchange
အတိုးနှုန်း

၃%

cost
ချေးငွေသက်တမ်း-

၃၊ ၆၊ ၉၊ ၁၂ လ

Requirements
ချေးငွေအချက်အလက်
money
ချေးငွေပမာဏကျပ်

၄ သိန်း မှ ကျပ် ၁၂ သိန်းအထိ

money-exchange
အတိုးနှုန်း

တစ်လလျှင် ၆.၅%

cost
ချေးငွေသက်တမ်း-

၃၊ ၆၊ ၉၊ ၁၂ လ

Requirements
လျှောက်ထားသူနှင့်ပတ်သတ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
လျှောက်ထားသူနှင့်ပတ်သတ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
အာမခံသူနှင့်ပတ်သတ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
အာမခံသူနှင့်ပတ်သတ်သောစာရွက်စာတမ်းများ